štvrtok, 16 február 2017 10:05

Ako a kde získať UEFA Grassroots C licenciu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

GR

Tréner futbalu licencie „UEFA Grassroots C“ (tzv. tréner „futbalu pre všetkých“ v súlade s UEFA GC) získava odbornú spôsobilosť a oprávnenie...

 1. na pôsobenie v amatérskych súťažiach mládeže a dospelých oblastného charakteru,

2. na vedenie družstiev v zápasoch v amatérskych súťažiach mládeže a dospelých oblastného charakteru

3. na prípravu hráčov v amatérskych súťažiach na úrovni „futbalu pre všetkých“

4. podieľať sa na organizácii a zabezpečovaní podujatí „futbalu pre všetkých“ (školský futbal, amatérsky futbal, futbal pre zdravotne oslabených, zdravotne postihnutých),

Podmienky prijatia na školenia trénerov základných licencií

a) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA Grassroots C“

1. minimálny vek 18 rokov

2. prihláška na školenie

3. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace)

4. zaplatenie poplatku za školenie.

Práva študentov počas školení sú:

a) študovať na školení, na ktoré bol prijatý,

b) zapájať sa a zúčastňovať na inej činnosti spojenej so sebavzdelávaním,

c) vynechať časť školenia, avšak nie viac ako 10% z celkového počtu hodín školenia,

d) písomne požiadať o prerušenie školenia a zapojiť sa najneskôr do dvoch rokov od prerušenia

alebo do ďalšieho školenia rovnakého typu,

e) vedieť jeho celkové hodnotenie na konci školenia.

Povinnosti študentov počas školení sú

a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby SFZ,

b) oznámiť SFZ zmeny jeho kontaktných údajoch,

c) na základe výzvy uhradiť poplatok za školenie,

d) v prípade, že sa študent zraní počas školenia, musí predložiť lekársku správu. Platí aj v prípade, keď študent žiada o prerušenie zo zdravotných dôvodov,

e) plniť priebežné požiadavky v určených termínoch.

 Zabezpečovanie a organizácia školení UEFA Grassroots C podlieha komunikácii medzi SFZ a koordinátorom vzdelávania pre príslušný región.

Koordinátor vzdelávania pre príslušný región je zodpovedný za priebeh jednotlivých školení v príslušnom regióne.

Školenie študent úspešne ukončí, ak je na základe priebežných požiadaviek pripustený k záverečným skúškam a na minimálnej vyžadovanej úrovni splní všetky časti záverečnej skúšky.

Lektorský zbor jednotlivých typov školení trénerov je navrhovaný manažérom vzdelávanie trénerov SFZ a schválený technickým riaditeľom SFZ.

Za udelenie trénerského diplomu a licencie po ukončení štúdia zodpovedá výhradne SFZ.

Trénersky diplom a licenciu udeľuje a vydáva SFZ na základe odporúčania príslušnej skúšobnej komisie.

 Za koordináciu systému vzdelávania v príslušných regiónoch (RFZ a ObFZ) je zodpovedný koordinátor

vzdelávania pre príslušný región, ktorý spolupracuje s TMK v jednotlivých ObFZ a RFZ.

Ak študent zanechá štúdium, poplatok za školenie sa mu nevracia.

Ak študent preruší štúdium a nesplní podmienky podľa čl. 7 ods. 9 (smernica SFZ) poplatok sa  nevracia.

Frekvencia školení je podľa potrieb ObFZ, RFZ, prípadne manažéra vzdelávania trénerov SFZ. Garantom je SFZ, ktorý prostredníctvom Koordinátora vzdelávania trénerov pre príslušný región v spolupráci s TMK ObFZ, RFZ zabezpečuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 64 hodín.

Systém predlžovania trénerských licencií

V súlade s UEFA Konvenciou k vzdelávaniu trénerov je platnosť trénerskej licencie časovo obmedzená. Po skončení tohto časového obdobia je potrebné obnoviť platnosť trénerskej licencie. Počas doby platnosti licencie je potrebné absolvovať ďalšie vzdelávanie (formou seminárov alebo konferencie), alebo inou aktivitou v oblasti vzdelávania trénerov vo futbale.

Podmienky predĺženia - UEFA Grassroots C licencia – platnosť 3 roky – 8 hodín špecializovaný seminár.                                                                                                          

Trénerská licencia môže byť odňatá, ak tréner porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.

Ako a kde získať licenciu UEFA Grassroots C licenciu?

Školenia UEFA Grasroots C licencie usporiadajú Oblastné futbalové zväzy, ktoré majú na školenie akreditáciu MŠ. Podľa miesta bydliska sa treba informovať na príslušnom ObFZ. Akreditáciu na vzdelávanie majú tieto ObFZ: Trnava, Nitra, Nové Zámky, Dunajská Streda, Senica, Považská Bystrica , Trenčín, Prievidza.

Videné 24881 krát Naposledy zmenené štvrtok, 16 február 2017 10:49
Rastislav Vincúr

Administrátor portálu

Pre písanie komentárov sa prihláste

Staršie príspevky nájdete v našom archíve

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.