TMK zo dňa 29.09.2014

U Z N E S E N I E     6 – 2014

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ
Dátum: 29. 09. 2014        od 10.00 hod.        v Nitre

1)    Berie na vedomie
a)    správu o plnení úloh z predchádzajúceho uznesenia 5 – 2014
b)    správu o výsledkoch rokovaní k nerešpektovaniu rozpisu súťaží – kvalifikovaní tréneri
c)    správu o disciplinárnych postihoch trénerov v rámci ZsFZ
d)    správu o školení futbalových trénerov Praha 09/2014
e)    ospravedlnenie Patrika Mojžiša z predchádzajúcich zasadnutí
f)    správu predsedov TMK ObFZ – vzdelávanie  

-   Gálik Štefan – SENICA – Január 2015 – podľa prihlásených
-    Buransky Peter – NOVÉ ZÁMKY – December 2014 – podľa prihlásených
-    Hanák Rudolf – NITRA – November 2014
-    Mojžiš Patrik – NOVÁKY – November 2014 – podľa prihlásených
g)    správu o vzdelávaní:   UEFA B licencie

garant Rastislav Vincúr – 32 uchádzačov, od 1.9. 2014, 2 tréneri nenastúpili a 1 ligový hráč (Had) nastúpil s výnimkou.

2)    Schvaľuje
a)    Tréneri, ktorí nenastúpili na kurz UEFA B licencie 09/2014 – odoslať mail o ich vyradení z kurzu 09/2014. Ponechať im možnosť nastúpiť na nasledujúci kurz cca 02/2015 za doplatok k zálohe. V prípade ich nenastúpenia ani na tento kurz im zaplatená záloha bude nenávratne prepadnutá.
b)    Seminár predĺženia UEFA B licencie – 13. 12. 2014

3)    Ukladá
a)    Pozvať regionálneho trénera mládeže ZsFZ (p. Jakuš) na najbližšie zasadnutie TMK ZsFZ.
Termín: do 20. 10. 2014                Zodpovední: predseda TMK ZsFZ

b)    Pripraviť materiál pre webovú stránku www.trenerportal.sk – výstup zo školenia v Prahe 09/2014
            Termín: do 05. 10. 2014                    Zodpovední: Patrik Mojžiš

4)    Doporučuje
a)    Pre VV ZsFZ usmerniť jednotlivé VV ObFZ k aplikácií trénerských licencií vo svojich súťažiach v zmysle smernice pre vzdelanie a uznanie licencií trénerov SFZ danou PP z 10. 02. 2012.

 

Najbližšie zasadnutie „užšej TMK ZsFZ“ sa uskutoční v pondelok dňa 20. októbra 2014 o 10.00 hod. v Dome športu v Nitre.

Dátum: 29. 09. 2014

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.