TMK zo dňa 08.12.2014

U Z N E S E N I E     9 – 2014

AKCIA: ZASADNUTIE ROZŠÍRENEJ TMK ZSFZ
Dátum: 08. 12. 2014 od 13:00 hod. v Nitre

1)    Berie na vedomie
a)    kontrolu plnenia uznesení a úloh z 08 – 2014
b)    organizovanie rokovania k problematike uznávanie licencií zo strany SFZ vo februári 2015
c)    správu KM ZsFZ (Pisár) o práci s talentovanou mládežou – doplnenie vo februári 2015
d)    správu k zberu dotazníkov k 11tke roka – jeseň 2014 z III. ligy (ZsFZ), následná 11tka roka – bude na plese v roku 2016 – vyhodnotenie za rok 2015 (kalendárny)
e)    správu o organizovaní seminára – predlženie licencie EURO B (13.12.2014) – miesto SPU Nitra, prihlásených 94 trénerov, organizačné zabezpečenie (Vincúr, Hanák, Kozolka, Pisár, Junek).

2)    Schvaľuje
a)    správu o činnosti TMK ZsFZ za rok 2014
b)    správu o účasti výberu ZsFZ na vianočnom turnaji 06.12.2014
c)    pracovnú verziu Plánu činnosti TMK ZsFZ na rok 2015 – na pripomienkovanie do 12.01.2015
d)    organizačné zabezpečenie seminára predlženia licencie EURO B (Vincúr, Hanák, Kozolka, Pisár, Junek)

3)    Ukladá
a)    Predsedovi TMK ZsFZ riešiť s vedením ZsFZ a predsedami jednotlivých ObFZ neospravedlnenú neúčasť členov TMK ZsFZ na zasadnutí rozšírenej TMK ZsFZ
Termín: ASAP                    Zodpovedný:     predseda TMK ZsFZ,

 

Najbližšie zasadnutie „užšej TMK ZsFZ“ sa uskutoční v pondelok dňa 12. januára 2015 o 10:00 hod v Dome športu v Nitre.

 

 

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.