sobota, 02 február 2013 19:38

Agilita

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

ivankaOd prvej deľby práce je zrejmé, že špecializácia na každom úseku vývoja spoločnosti určuje smer života ľudí na našej planéte a výnimkou nie je ani futbal. Táto publikácia je výsledkom spätnej väzby z používania DVD Agilita vo futbale. Pozitívna reakcia a záujem veľkej časti trénerskej, ale i hráčskej verejnosti nás viedla k podnetu vytvoriť učebný text ako určitý teoretický návod pre tréning agility vo futbale.

Cieľom publikácie je nielen aktualizovať materiály z natočeného DVD o nové myšlienky, ale hlavne vytvoriť základ pre zmenu myslenia a filozofie trénerov v prístupe k tréningu vo futbale. Vytvoriť základný teoretický rámec pre tréningovú prax v oblasti rozvoja pohybových schopností limitujúcich výkonnosť hráča vo futbale.Uvedená problematika rozvoja agility je pre mnohých trénerov nová a pomernecneznáma. Tréneri väčšinou pracujú s celým kolektívom a z rôznych dôvodov nevenujú dostatok času individualizácii a špecializácii tréningového procesu.
Rozvoj futbalu vo svete a enormný vzostup výkonnosti však kladie na hráčov a trénerov stáleväčšie nároky. Vo vrcholovom futbale, kde o víťazstve rozhodujú detaily, je dominantnou otázka kvality individualizácie a špecializácie tréningového procesu. Využívanie moderných, vedecky podložených metód rozvoja pohybových schopností, úzko determinovaných hernými schopnosťami, tvorí základný predpoklad efektívneho zvyšovania výkonnosti hráča vo futbale. Medzi najefektívnejšie a najmodernejšie formy individualizácie tréningového procesu patrí tréning AGILITY. ME 2008 v plnej miere potvrdili trend rozvoja výkonnosti hráčov smerom k vysokej pohyblivosti, šikovnosti, dynamickej práci s loptou a rýchlej orientácii v priestore.
Celý náš tréningový program rozvoja agility postavený na základoch dlhoročnej tréningovej praxe s využitím prvkov americkej školy API (Athletes Performance Institut) a na teoretických poznatkov Elite Soccer Fitness a The Stretching Institute, je prispôsobený našim podmienkam a možnostiam, hlavne vo vybavenosti tréningovými pomôckami a morálnopsychologickou adaptáciou hráčov a trénerov na tento nový typ špecializovaného tréningu vo futbale. Je to rozvojový program na zlepšenie výkonnosti konkrétneho hráča, eventuálne skupiny hráčov, ktorý v našich podmienkach a v takomto rozsahu doposiaľ nebol vypracovaný. Slúži k skvalitneniu (vylepšeniu) pohybových, technických, funkčných, morfologických, ale i morálno - vôľových a motivačných predpokladov pre zvýšenie úrovne výkonnosti hráča v samotnom zápase. Rozvoj agility u jednotlivých hráčov je v modernom futbale jedinou alternatívou pre úspech celého družstva. V modernom futbale o výsledku zápasu nerozhodujú len herné systémy, taktická vyspelosť či perfektné vytrvalostné ukazovatele, ale hráči šikovní, kreatívni, výbušní, technickí, no proste schopní zvládnuť nástrahy zmenšeného herného priestoru ako dôsledku priestorového spôsobu bránenia či zrýchlenia tempa hry spôsobeného rýchlejším prepínaním útočnej a obrannej fázy. Z tohto pohľadu individuálna pohybovo – technická, psychická a motivačná úroveň hráča hrá prioritnú úlohu. Moderný futbal je v súčasnosti výrazne zintenzifikovaný a zdynamizovaný. Hráčovi súčasnosti už nestačia prostriedky a metódy rozvoja výkonnosti v starom (prežitom) ponímaní. Tak, ako sa nezvratne mení futbal (spoločnosť), tak sa menia i základné impulzy tréningového procesu vo futbale. Prvky symetrickej orientácie na pohyb vlastného tela, na pocit lopty, na okamžité prepínanie z obrany do útoku a naopak, zlepšenie hernej kreativity, manipulácie s priestorom a časom vstupujú výraznejšie nielen do samotnej hry, ale do tréningového procesu. Tréning vychádza z podstaty samotnej hry, kto vyhráva viacej súbojov, kto je šikovnejší, výbušnejší, pohotovejší, kreatívnejší, silnejší - ten vyhráva celý zápas. Futbal ako hra hier získava nový algoritmus svojho bytia, je v plnej miere determinovaný sociálno – ekonomickým bytím tretieho tisícročia. Je odrazom orientácie spoločnosti na individualizáciu, špecializáciu, efektívnosť a ekonomickosť v mnohých sférach života. Futbal je zdrojom pocitov cez hru v prospech hry a výrazne sa podieľa na vypĺňaní emocionálnej chudosti stále väčšej časti populácie. Hlavnou a nezastupiteľnou úlohou rozvoja agility je vytvoriť reálny základ pre vysokú výkonnosť hráča prostredníctvom špeciálne koncipovaného tréningového programu, ktorému je prispôsobená i štruktúra a metodika tréningových prostriedkov. Individuálna kvalita hráča je základ pre všetky ostatné komponenty v tréningovom i hernom ponímaní. Bez kvalitných hráčov nie je kvalitná a atraktívna hra, bez kvalitnej hry nie sú výsledky, bez výsledkov nie je primeraný divácky (sponzorský) záujem, bez divákov (sponzorov) nie je sociálno - ekonomická podpora a akceptácia futbalu v spoločnosti, bez ekonomickej podpory nie sú kvalitní tréneri a teda ani hráči. V našich podmienkach je tento bludný kruh uzavretý a relatívne nemenný, preto je najvyšší čas začať v špirále stúpať na vyššie úrovne futbalového života. Jediným správnym prístupom je začať od hráčov a trénerov, všetko ostatné príde s ich kvalitou!

Veríme, že publikácia v spojení s DVD splní svoj cieľ a prispeje k skvalitneniu a inovácii tréningového procesu od najmladších futbalistov až po vrcholový futbal.

Videné 8033 krát Naposledy zmenené pondelok, 25 február 2013 12:44
Mgr. Milan Ivanka

Autor portálu

Media

Ukážka s DVD Agilita Mgr. Ivanka
Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.