piatok, 24 február 2017 20:11

TMK zo dňa 20.01.2017

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

AKCIA: ZASADNUTIE   TMK ZSFZ


Dátum: 20. 01. 2017        od 10:00 hod.    v  DF ZsFZ  Nitra

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 11 – 2016.
b)    Informáciu o priebehu školenia trénerov na  UEFA B licenciu – 18.02.2017 – miesto DF ZsFZ Nitra
c)    Informáciu o kontrole licencií trénerov v zmysle RS ZsFZ

d)    Návrh na stretnutie koordinátorov vzdelávania RZ a garanta vzdelávania SFZ

2)    Schvaľuje

a) Plán činnosti TMK ZsFZ na rok 2017 s rozpočtom
b) Kooptovanie p. Miroslava Hájička do TMK
c) Zrušenie tzv. „rozšírenej“  TMK z titulu trvalej neúčasti predsedov TMK LV, KN, DS, TT.
d) Výjazdové zasadnutia TMK ZsFZ v tých ObFZ,  u ktorých je potrebné riešiť dané úlohy vyplývajúce z ich činnosti, resp. pri plnení úloh stanovených VV ZsFZ, TÚ SFZ a pod.

3)    Ukladá
a)    Zástupcovi KM a ŠF splnenie požiadavky TMK pre trenerportal.                                                                                                                                 
b)    Garantovi vzdelávania ZsFZ iniciovať stretnutie koordnátorov vzdelávania RZ s garantom vzdelávania SFZ ( zosúladenie termínov seminárov trénerov).
c)    Garantovi vzdelávania doriešiť predlžovanie platnosti licencií trénerom UEFA „B“ končiacim platnosť k 30.06.2017, spracovať návrh na realizáciu semináru trénerov k predĺženiu licencie z titulu navýšenia počtu hodín TaVÚ SFZ ( 16 hodín)


4)  Doporučuje

a) VV ZsFZ schváliť kooptáciu p. Hájička Miroslava za člena TMK ZsFZ . 

b) VV ZsFZ schváliť návrh TMK ZsFZ ohľadom odpredaja služobného vozidla Kia Ceed- toto ponechať v majetku ZsFZ pre potreby sekretariátu a odborných komisií ZsFZ k plneniu ich úloh stanovených normami a RS pre jednotlivé ročníky( napr : kontrola trénerov na MZ, kontrola vzdelávania na jednotlivých ObFZ, hospitácie na praktických častiach špeciálnej prípravy vzdelávania trénerov v zmysle nariadenia TaVÚ SFZ , certifikácia hracích plôch ŠTK , subkontroly na MZ a pod.)

 

Videné 14042 krát Naposledy zmenené piatok, 24 február 2017 20:19
Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.