pondelok, 29 apríl 2019 12:06

TMK zo dňa 29.04.2019

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
 • Berie na vedomie
 1. Splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia 02/2019.
 2. Informáciu o priebehu školení UEFA ,,B“ licencie a plán školenia UEFA ,,C“ licencie
 3. Informáciu o priebehu prípravy Výberu ZsFZ v zmysle plánu prípravy na ME amatérov.
 4. Kooptáciu Bc. Milana Pavloviča do TMK ZsFZ ako nového predsedu TMK ObFZ Nitra a garanta vzdelávania za uvedený zväz.
 • Schvaľuje
 1. Zaradenie Milana Pavloviča za člena TMK ZsFZ v zmysle štatútu ZsFZ

 

 • Ukladá
 1. Predsedom TMK ObFZ navrhnúť termín Aktívu predsedov TMK a garantov vzdelávania (13.12.2019)
 2. Pán Buranský spracuje vyhodnotenie práce kontrolnej skupiny za súťažný ročník z konkrétnymi poznatkami (stupeň kvalifikácie trénera ) vo všetkých súťažiach riadených ZsFZ  do konferencií ZsFZ (24.5.2019)
 3. Predsedovi TMK a koordinátorovi vzdelávania ZsFZ predložiť predsedovi ŠTK ZsFZ požiadavky do RS ohľadom trénerských kvalifikačných predpokladov.

 

Na návrh garanta vzdelávania TMK ZsFZ vyslovuje poďakovanie odstupujúcemu predsedovi TMK ObFZ Nitra za aktívnu činnosť v komisií a príkladný prístup vo vzdelávaní trénerov.

 

Hlasovanie: ZA = všetci prítomní, PROTI  = 0, ZDRŽAL SA = 0

Najbližšie zasadnutie „TMK ZsFZ“ sa uskutoční v pondelok dňa 27. mája 2019 o 10:00 hod v Nitre. Upresní sa v pozvánke.

Videné 15051 krát
Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.